Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

@ HOME CONCEPTS BVBA

Jagersweg 119 – 2450 Meerhout

marjelle@telenet.be

BE0550.593.180

De e-commerce website van zaakvoerder Marjelle Roose, een BVBA met maatschappelijke zetel te Meerhout (2450)-Jagersweg 119, BTW BE 0550.593.180, (hierna ‘club roos) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van club roos moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

 1. PRIJZEN
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van druk of zetfouten. De verkoper heeft het recht de verkeerd geprijsde artikelen/workshops te annuleren.
 1. VERZENDING
  Alle artikelen die via deze webwinkel besteld worden kunnen/mogen wereldwijd verzonden worden. De levering gebeurt door B-post voor België, of door andere partners voor het buitenland. Leveringskosten binnen België worden aangerekend aan 5,95 euro per verzending, die kunnen oplopen afhankelijk van het gewicht van het pakket (wij volgen de tarieven van B-post voor de verzending). Het pakket zal ten laatste 7 dagen na ontvangst van de betaling verzonden worden, tenzij anders vermeld op de website door vakantie. Vervolgens is de levering in handen van de transportfirma (B-post of andere partners). Voor dringende verzendingen kan de klant contact opnemen met club roos via mail en doen wij het nodige. Artikelen kunnen/mogen ook opgehaald worden in het atelier. De klant ontvangt via mail een bevestiging van het ophaalmoment. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn. Een aankoop is voldaan van zodra men heeft uitgecheckt en betaald via de website. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: kredietkaart of bankcontact. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant automatisch aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Bij bevestiging van de (online) bestelling is er sprake van een overeenkomst tussen de klant en club roos die wettelijk bindend is (koop op afstand)
 1. ARTIKELEN
  Alle artikelen die aangeboden worden op de website zijn handgemaakt. Ze kunnen dus elk verschillend zijn. Wanneer er een uniek stuk gemaakt wordt zal het ook dat artikel zijn dat gefotografeerd wordt voor de webshop, maar wanneer er artikelen worden aangeboden die in serie gemaakt zijn (een reeks van dezelfde, soortgelijke artikelen) dan kunnen er kleine nuances aanwezig zijn tussen de stukken onderling. Dat is een eigenschap eigen aan het product.
 1. WORKSHOPS
  Bij het reserveren van een workshop kan deze geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Er zal een forfaitaire kost van 10 euro per persoon aangerekend worden, het resterende bedrag wordt terugbetaald op de gewenste rekening. Een reservatie voor een plaats in een publieke workshop kan geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Deze reservatie wordt terug betaald min de forfaitaire kost van 10 euro. Alle annulaties of no show na 72 uur voor aanvang worden niet terugbetaald. Door het plaatsen van een reservatie geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. De deelnemers gebruiken het atelier op eigen risico en zijn zich bewust van de inherente gevaren van een atelier-omgeving, zoals het gebruik van scherpe gereedschappen en scherpe randen, blootstelling aan giftige materialen zoals glazuren, en de risico’s die gepaard gaan met het inademen van kleistof. Club Roos voorziet steeds voldoende info en materiaal over en voor veiligheid en correct gebruik van de materialen. Er mag niet gerookt worden in de Club. Persoonlijke eigendommen worden op eigen risico meegebracht, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan dergelijke zaken.   Alle technieken die worden aangeleerd in de workshops van Club Roos mogen door de workshoppers enkel gebruikt worden voor persoonlijke toepassingen, en mogen onder geen enkele omstandigheden professioneel worden ingezet voor productie of doorverkoop aan derden. De werkmethoden en technieken blijven eigendom van Club Roos.
 1. GARANTIE
  Alle artikelen worden zeer zorgvuldig ingepakt en beschermd. Er is echter geen garantie van zodra de klant de artikelen ontvangen en uitgepakt heeft. De garantie beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
 1. KLACHTEN
  Als de klant zichtbare beschadigingen of tekortkomingen opmerkt bij levering van de artikelen, dient hij deze binnen 24u te melden met beeldmateriaal en omschrijving via mail naar marjelle@telenet.be.

  Vanaf het moment dat de artikelen fysiek in bezit zijn van de klant (of derden aangeduid door de klant), is deze laatste zelf verantwoordelijk voor het risico op verlies of beschadiging.

 1. HERROEPINGSRECHT
  De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Club Roos – Jagersweg 119 – 2450 Meerhout , marjelle@telenet.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de artikelen zonder uitstel, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Club Roos heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Jagersweg 119, 2450 Meerhout. De klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt of brengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden of -brengen van de artikelen komen voor rekening van de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Club Roos alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Club Roos op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Club Roose wachten met de terugbetaling totdat alle artikelen teruggekregen zijn, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Club Roos betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 1. EIGENDOMSRECHT
  De geleverde artikelen blijven tot na de volledige betaling door de klant, inclusief alle kosten en lasten, de exclusieve eigendom van club roos. Bij niet betaling behoud Club Roos het recht om de artikelen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 1. OVERMACHT
  Club Roos is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 1. BEWIJS/SCHENDBAARHEID/TOEPASSELIJK RECHT
  Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, …).
  Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 1. PRIVACY
  Club Roos respecteert de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en enkel verwerkt voor volgende doeleinden: het beheren van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor promotiecampagnes, maar worden voor deze doeleinden nooit aan derden medegedeeld. Tijdens de workshop worden foto’s en filmpjes gemaakt met als oogmerk gebruikt worden op sociale media zoals Instagram. Club Roos vraagt steeds op voorhand of deze gebruikt mogen worden. Indien u bezwaar heeft gelieve ons hier attent op te maken. Door het verstrekken van een e-mailadres aan Club Roos stemt de klant in met het ontvangen van e-mailberichten van het Club Roos, met inbegrip van kennisgevingen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. De klant aanvaardt ook het risico dat e-mail geen veilig en vertrouwelijk communicatiemiddel is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt geleden als gevolg van het communicatie via e-mail.
 2. COOKIES
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.